İnanç ve Şüphe Üzerine Sözler

Düşünmek gerçekten de acı vericidir. Çünkü farkındalık yaratır ve şüpheye yol açar. Düşünmek insana bir yük gibi görünür. Bu yüzden ; insanların çok büyük bir bölümü düşünmekten kaçmak için , kendilerini bir ideoloji veya inançla hipnotize ederler.
Jiddu Krishnamurti

Umumiyetle insanlar, arzu ettikleri şeylere kolayca inanırlar.
Julius Caesar

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur.
Ernest Renan

Bildiklerimiz bizi cehaletimize yaklaştırır..
T.S. Elliot

"İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir."
Nietzsche

"İnanç gerçeği bilmek istememektir."
Nietzsche

İnançsızlık büyük strestir, buna ancak güçlü insanlar dayanabilir.
Nietzsche

İnandığımız şeyin, bir yabancının ağzından tekrarlandığını duymak bize zevk verir.
Wolfgang Van Goethe

"Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin."
T. Nelson

"Eğer insanları, düşündüklerine inandırırsanız, sizi severler. Gerçekten düşündürürseniz, sizden nefret ederler."
Don Marquis

Yorumlar